พร้อมหรือยัง

ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาภายในรั้ว มทร.อีสาน เรียนศิลปะ เรียนออกแบบหรือสถาปัตย์ เจ๋งกว่ายังไง ที่นี่เรามีคำตอบ

สถานที่ตั้ง

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดนครราชสีมา ง่ายต่อการเดินทาง

เปิดสอนในหลักสูตรที่หลายหลาย

เปิดสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชา เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ความต้องการของตลาดแรงงาน

ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสภาพการศึกษาของชาติและให้ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและหน่วยงานต่างๆ

เรียนที่นี่แล้วได้อะไร?

ค้นหาคำตอบได้ที่นี่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานมากมาย หลากหลายด้าน สู่ความเป็นผู้นำเทคโนโลยี

เยี่ยมชมคณะฯ

พาชม พาเที่ยวภายในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม การเรียน กิจกรรมต่างๆ ของชีวิตนักศึกษาภายในรั้ว มทร.อีสาน สอบถามปัญหาของนักศึกษา ช่องทางติดต่อสำหรับผู้ปกครอง
เยี่ยมชมบรรยากาศ

เยี่ยมชมบรรยากาศ

บรรยากาศภายในคณะฯ

"รวมภาพบรรยากาศของคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ในห้องเรียนเราทำอะไร กิจกรรมเราทำอะไร สถานที่สร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา"

ติดต่อ สอบถาม

ติดต่อ สอบถาม

สอบถามข้อมูลของหน่วยงานต่างๆได้ที่นี่

"เกี่ยวกับการรับสมัคร การเข้าเรียน สอบถามเรื่องหลักสูตร แนะแนวต่างๆ ติดตามผลการเรียน ปรึกษาปัญหาของนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน"

สำหรับผู้ปกครอง

สำหรับผู้ปกครอง

หลายท่านอาจมีความกังวลใจและข้อสงสัย

"เมื่อบุตรหลานของท่านก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและด้านความปลอดภัยของบุตรหลาน เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลาย และมีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นที่นิยมของตลาดแรงงาน"

ข่าวสารต่างๆ

ติดตามข่าวสารต่างๆ จากทางคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมได้ทั้ง Website และ Facebook Fanpage

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 

สถานที่ตั้ง

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000

 

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานคณบดี 
โทร    : 044-233-000 ต่อ 3707, 3708, 3715
แฟกซ์ : 044-233-078
จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 16:00 น.

ติดต่อ - สอบถาม