องค์การนักศึกษา มทร.อีสาน
ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
“เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560”
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 – 23.00 น. ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พบกับ…
– การจัดนิทรรศการแสดงผลงานชมรม
– การออกร้านจำหน่ายสินค้า/เกมส์แจกของรางวัล
– กิจกรรมการแสดงของชมรมและสโมสรนักศึกษา
– การประกวด RMUTI Freshy Boy & Girl 2017

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน่วยกิจกรรม ประเภทบังคับเลือก จำนวน 4 หน่วย
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา)

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่นี่

Comments

comments