ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมอบรมโครงการ UI Workshop
UI = user interface = หน้าจอรวมถึงองค์ประกอบ เช่น
* รูปแบบปุ่มเมนู
* รูปแบบหน้าhome
* รูปแบบหน้าจอfuntionการใช้งานของ application
ตามที่ทีมงาน ส่ง course outline ให้ดู เป็นเรื่องการ design UI ให้ตอบสนองต่อการใช้งานหลักของ app มีความสำคัญต่อการใช้งาน app เพราะ UI จะส่งผลต่อ perception และการเรียนรู้ของผู้ใช้ app ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึก และการตอบสนองของผู้ใช้ app ที่มีต่อ app นั้น ไม่ว่าจะเป็น บน platfrom โทรศัพท์มือถือ หรือ tablets etc. และอาจารย์สรชัยที่เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์ หลักสูตร ไอที นิเทศศาสตร์ดิจิทัล เน้นเรื่องการ design ไม่ลงถึง code
จัดอบรมด้วยกันทั้งหมด 2 รอบ

 รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560
>>>>> ลงทะเบียน UI Workshop ครั้งที่ 6 
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560
>>>>> ลงทะเบียน UI Workshop ครั้งที่ 7 

วิทยากรโดย
อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รับสมัครรอบละ 50 คนเท่านั้น  สถานที่อบรม  ห้อง 301 ชั้น3 อาคาร36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 044-22-3322 คุณพรทิวา ลาปะ (นุ่น) หรือ
นางสาว นางสาวณัฐชยา สุขพอดี (เจน)โทร 095-621-2130

Comments

comments