การประกวดออกแบบเสื้อโปโล คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์
– เพื่อได้ต้นแบบเสื้อโปโลประจำปีการศึกษา 2560
– เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ข้อกำหนดและคุณสมบัติในการประกวด

– เสื้อต้องมีโลโก้คณะฯ และวางตำแหน่งโลโก้ได้ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลด์ได้ที่ Link Download
– เสื้อต้องมีสีโทนน้ำตาล CODE #6B0D0E
– เสื้อต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 ตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลด์ได้ที่ Link Download
– เสื้อต้องมี ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ มหาวิทยาลัยในรูปแบบ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลด์ได้ที่ Link Download
– รูปแบบเสื้อต้องเป็นรูปแบบเสื้อโปโล โดยผู้ส่งผลงานสามารถออกแบบให้มีหรือไม่มีกระเป๋าบริเวณอกด้านซ้ายก็ได้
– ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักศึกษา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และส่งได้ไม่เกินคนละ 2 ผลงาน

วิธีการส่งผลงาน

 • Print สีติดบนบอร์ดลูกฟูกสีดำ ขนาด A3 พร้อมไฟล์ภาพ AI,JPEG,PSD,TIFT ลงแผ่น CD พร้อมใบสมัคร รับได้ที่สำนักงาน ชั้น 2 อาคาร 5 อาคารศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม หรือ Link Download
 • ส่งผลงานมาที่ สำนักงาน ชั้น 2 อาคาร 5 อาคารศิลปกรรม เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

­กำหนดส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 – 15 กันยายน 2560
 2. ประกาศผลการประกวด 29 กันยายน 2560 (ทางเว็บไซต์ http://www.aid.rmuti.ac.th )

และบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณ อาคาร 5,อาคาร 14,อาคาร 22

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ                              3,000   บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1        2,000   บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2        1,000   บาท              พร้อมเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย                                 500     บาท              มอบวัน  Sports Night  30 กันยายน 2560
 5. รางวัลชมเชย                                 500     บาท

ติดต่อสอบถามโทร

 1. นายมงคล กลิ่นทับ           รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา       086-5842514
 2. นายอัครินทร์ โชตินิภาเจริญสุข นักวิชาการศึกษา                    091-8323233
 3. นายณัฐิวุฒิ ชำนาญศิลป์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          082-1364630

Comments

comments