ขอเชิญร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง 2560

“มทร.อีสาน บูชาสายธารา ศรัทธาอารยธรรม อัศจรรย์วัฒนธรรมอีสาน”

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 13.00 – 22.00 น. 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ประกาศ-มทร.อีสาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงของนักศึกษา-2560

3.หลักเกณฑ์การประกวดกระทง-2560

4.หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ-หนุ่มราชมงคลอีสาน-อนุรักษ์ไทย-2560

5.ใบสมัครกระทง-ประจำปี-2560

6.แบบคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง-ประจำปี-2560

7.ใบรับรองระบบไฟฟ้า-โครงการประเพณีลอยกระทง-ประจำปี-2560

8.ใบสมัคร-นางนพมาศ-หนุ่มราชมงคลอีสาน-อนุรักษ์ไทย-2560


งานพัฒนานักศึกษา : คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 044-233-000 ต่อ 3708 หรือ 3705

Comments

comments