อ.อ.ป. มอบรางวัลประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ‘หลุดจากกรอบเดิมเพื่อใช้ชีวิตที่ดีกว่า’

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยสำนักธุรกิจการตลาด จัดพิธีมอบรางวัลผลการตัดสินโครงการค้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560    ซึ่งเปิดรับผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจาก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ   ภายใต้โจทย์ ‘หลุดจากกรอบเดิมเพื่อใช้ชีวิตที่ดีกว่า’                    โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ‘โต๊ะปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน’ นางสาวฟองทราย ชิดพลกรัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   โดยมีแนวคิดการเพิ่มลูกเล่นในการใช้งานโต๊ะไม้ให้ดูสนุกสนานมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนระดับความสูงได้ เน้นการใช้งานที่ง่ายและประหยัดพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ใช้สอยน้อย สามารถพกพาไปได้ทุกที ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน ‘TORII Chair’ นายณัฐวุฒิ พงษ์ชะเกาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   

และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ผลงานของ นายชนาธิป ชาติไทย   นางสาวมินตรา กองทรัพย์   นางสาววรรณภา จอกโคกสูง    และนางสาวพิมลักษณ์ ดวงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Comments

comments