ประเทศญี่ปุ่นได้แอบสอนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ให้กับเด็กไทยได้อย่างแนบเนียนผ่านตัวการ์ตูนฮี่โร่ที่ทรงพลังเหนือมนุษย์ ประกอบกับภาพสีสันสวยงามเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ผู้วิจัยคิดว่าการสร้างตัวการ์ตูนจากตัวละครของไทยให้มีเส้นสายและสีสันที่สดใสและสอดแทรกเรื่องราว วัฒนธรรมแบบไทยผ่านตัวการ์ตูนดังกล่าว เป็นการนำเสนอวัฒนธรรมไทยให้กับยาวชนได้รับรู้เสมือนการต่อสู้ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยย้ำเตือนให้เยาชนไทยรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงามแบบไทย ก่อนที่จะเลือนหายไปจากความรู้สึกของเด็กไทยในปัจจุบัน

Comments

comments

Related Posts