นักศึกษา-อาจารย์ สาขาวิขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 และรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์  ThaiStar Packaging Awards 2018

โดยเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 

ณ ห้อง Grand Hall  202-203  ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รางวัลประเภทนักเรียน – นักศึกษา

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป

รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

นายจิรกฤต รัตนสถาพร  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวกัญญา ทาเคน  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4

รางวัลประเภทผู้ประกอบการ บริษัท นักออกแบบ ประชาชนทั่วไป

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับสินค้าทั่วไป

รางวัลที่ 7  โล่รางวัลและเกียรติบัตร

นางสุคนรัตน์ ศรีมงคล  อาจารย์สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

Comments

comments