ขอแสดงความยินดีกับ นายพชรพล กล่ำกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย และนายณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช ศิษเก่า
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพรายการ ENERGY 2018

Comments

comments