นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Triple D ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงาน Big Toy Innovation 2018..   #IDRMUTI กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561Thailand Research Expo 2018

รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดี 1รางวัล
เหรียญเงิน ผลงานนวัตกรรม 1 เหรียญ
เหรียญทองแดง ผลงานนวัตกรรม 3 เหรียญ
1. นางสาวอภิญญา ชุ่มชัย 
2.นางสาวสุนิสา นำพา 
3.นางสาวสุปราณี ศรีชุม 
4.นายไกรวิทย์ ชาญเจริญ 
5.นางสาวรัชนีกร ใจเย็น 
#IDRMUTI

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กัญญา ทาเคน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018 เข้ารอบการประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในระดับเอเชีย (Asia Star Awards 2018) และนายกฤษณะลักษณ์ ภัครกุลทวี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ Innovation Craft Award 2018 ครั้งที่ 7

Comments

comments