แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4 คว้า 3 รางวัล ได้แก่. รางวัลชนะเลิศ😆😍 รองชนะเลิศอันดับ3 และ4 จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้สักฯ โดย ออป. ภายใต้หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”

Comments

comments