โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประเทศไทย 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561

RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019 Faculty of Fine Art and Industrial Design. Rajamangala University of Technology Isan. Nakhonratchasima Thailand. 5 – 7 February 2019

รายละเอียดและความเคลื่อนไหวติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/RMUTIArt2019

FB : RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019

Comments

comments