นักศึกษา มทร.อีสาน เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ Big Toys 61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร?

นักศึกษา มทร.อีสาน เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ Big Toys 61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร?