สิทธิ์ที่ท่านจะได้รับ

  1. สามารถใช้บริการที่มีบน Google ได้ฟรี มีบริการและสิทธิ์ต่างๆมากกว่าบุคคลทั่วไป
  2. สามารถใช้บริการ Office 365 ได้ฟรี มีบริการและสิทธิ์ต่างๆมากกว่าบุคคลทั่วไป
  3. สามารถ Download Software ลิขสิทธิ์แท้จาก Microsoft Azure ได้ฟรี

สมัครใช้งานได้ที่ https://rmuti.ac.th/network/services/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0 4423 3069 ต่อ 2800
หรือที่ Facebook FanPage : rmuti.oarit