การร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนริมคูเมือง เมืองเก่านครราชสีมา ห้องประชุมชั้น 3 ตึก 22 อาคารสถาปัตยกรรม มทร.อีสาน