สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ “โครงการศิลปิน ร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,019,000 บาท และ โล่รางวัลเกียรติยศ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับ

  • เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  • ความร่วมมือของคนไทย หรือ การให้กำลังใจ ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19
  • การฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในด้านการดำรงชีวิต
  • การสาธารณสุข การควบคุม ป้องกัน และยับยั้งโรค
  • การท่องเที่ยว หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
  • การดำเนินธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนหรือรอวันฟื้นฟู
  • ฯลฯ

เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ และภาพความทรงจำ ครั้งสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง

โดยผลงานภาพถ่ายทั้งหมดที่สร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัย การประชาสัมพันธ์กิจกรรม และภารกิจที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม